پیدا

ع پروفایل زمستانی عاشقانه

درخواست حذف اطلاعات

ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع پروفایل زمستانی ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع پروفایل برفی دارد برف می آید در گوش دانه های برف نام تو را خواهم کرد
تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند. ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع پروفایل زمستانی بارانی در فصل زمستون که لبو میچسبد
آغوش و فشار و گفتگو میچسبد
پس شعله بخاری ها را کم کن
که فقط زیر پتو میچسبد !!!
شرکت ملی گاز ایران !!! ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع نوشته زمستانی دلم یک زمستان سخت میخواهد یک برف یک کولاک به وسعت تاریخ که ببارد که ببارد که ببارد و تمام راهها بسته شوند و تو چاره ای جز ماندن نداشته باشی و بمانی … ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع پروفایل زمستانی برفی امیدوارم روزای زمستونیت مثل دل من که از
عشق تو لبریزه گرم باشه . روزای زمستونیت قشنگ ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع پروفایل زمستانی عاشفانه گل یخ زمستان تو هستم اسیر ناز چشمان تو هستم مرا پ ر مکن ای جانم ای دوست که من مشتاق دیدار تو هست ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع پروفایل زمستانی عاشقانه دو نفره در فصل زمستون که لبو میچسبد
آغوش و فشار و گفتگو میچسبد
پس شعله بخاری ها را کم کن
که فقط زیر پتو میچسبد !!!
شرکت ملی گاز ایران !!! ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع پروفایل دختر در فصل زمستان زیر برف آدم ها به همان خونسردی که آمده اند چمدانشان را می بندند و ناپدید می شوند یکی در مه یکی در غبار یکی در باران یکی در باد و بی رحم ترینشان در برف … ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع پروفایل برفی عاشقانه لذت داشتن یه دوست خوب توی یه دنیای بد مثل
خوردن یه فنجون قهوه گرم زیر برفه درسته که
هوا رو گرم نمی کنه ولی تورو دلگرم میکنه.
زمستونتون مبارک ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع پروفایل زمستانی برفی نه برف مرا مى ترساند و نه سرما ولى در این حجم سنگین تنهایى ام براى گرم شدن بهانه اى ندارم جز این که دوستت داشته باشم… ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع زمستانی برای پروفایل تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت
میتوان گفت که من چلچله باغ توام مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف
سخت محتاج به گرمای توام ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع برفی عاشقانه فصل که رخت عوض می کند دوباره عاشقت می شوم … گیرم زمستان باشد و من آهسته روی پیاده روی یخزده راه بروم ! عشق تو همین شال پشمی است که نفسم را گرم می کند ! ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع پروفایل آدم برفی داره برف میاد به اسمون نگاه کن هروقت برف سیاه بارید بهم خبر بده ، اون موقع من دیگه دوستت نخواهم داشت ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع پروفایل گنجشک در برف یادمان باشد با آمدن زمستان اجاق خاطـرہ ها را روشن بگذاریم تا دچـار سـردے ؋ـاصلـہ ها نشـویم … ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع پروفایل آدم برفی عشق یعنی امید ، یعنی طراوت باران ، یعنی سفیدی برف ، یعنی ساز زندگی و لبریز از خوشی و عشق یعنی راز زیستن ! ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی پروفایل بامزه برای پروفایل مخصوص زمستان من عاشق زمستانم
عاشق اینکه ببینمت در زمستان آرام راه می روی که سُر نخوری
که گونه هایت از سرما سرخ شده است
سر خود را تا حد ممکن در یقه ات فرو کرده ای
دست هایت در جیبت به هم مچاله شده
معصومانه به زمین خیره ای
چه قدر دوست داشتنی شده ای
حرفم را پس میگیرم
من عاشق زمستان نیستم
عاشق تــوام ! ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع پروفایل زمستانی برفی عاشقانه در برف ، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید نزدیک می شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند . ارد بزرگ ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع برفی پروفایل زمستانی پشت پنجره اولین برف زمستانی را نگاه میکنم
خانه گرم گرم است اما بدنم از سرما میلرزد
نمیدانم از برف است یا از تنهایی
برای خود چای میریزم پتو را بدورم میپیچم شاید کمی گرم شوم
بی فایده است دستانم پاهایم چون تکه ای از یخ سرد سردند
به تو فکر میکنم آه میکشم بخود میگویم
یکی باید باشد
یکی که دستانش
آغوشش
نگاهش
احساسش
گرمابخش زندگیت باشد
یکی مثل تو
تویی که ندارمت … ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع عاشقانه برفی پروفایل لذت داشتن یه دوست خوب توی یه دنیای بد مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم زیره برفه !!!!!
درسته که هوا رو گرم نمی کنه ولی تورو دل گرم میکنه ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع پروفایل عاشقانه دونفره زمستانی نــــه حوصله ی دوســت داشتن را دارم
نــــه میخواهم ی دوستم داشته باشد
ایـــن روزها ســـردم مثل دی… مثل بهمن… مثل اسفند… مثل زمـــستان
احــساسم یـــخ زده… آرزوهایم قــندیل بسته…
امیــدم زیر بهمن ســرد احساسم دفن شده…
نـــه به آمـــدنی دلخوشم و نـــه از رفـــتن ی غمگین…
ایـــن روزها پـــر از “ســکوتم” ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع پروفایل آدم برفی برف آمد و پاییز فراموشت شد . آن گریه ی یک ریز فراموشت شد . انگار نه انگار که با هم بودیم . چه زود همه چیز فراموشت شد ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع بامزه آدم برفی زمستانی اگه برف می دونست زمین خاکی چقدر کثیفه ، برای اومدن به اون لباس سفید نمی پوشید ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع نوشته زمستانی بیا و روی لحظه هایم نازل شو و از عطر تنت مستانگی دلت را رقم بزن و نگاهت را به شی دستانم گره بزن چه می شود !؟ زمستان امسال اتفاق بیفتی ؟ ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع نوشته پروفایل زمستانی . میدونی فرق من با برف چیه ؟
.
.
.
.
.
.
.
برف میاد و به زمین می شینه ، ولی من همین جوری هم به دل میشینم . ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع پروفایل آدم برفی احساس عجیبی به زمستان دارم برخلقت زیبای تو ایمان دارم حالابه بغل بگیرم و آبم کن من روی تنم برف فراوان دارم ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع پروفایل عاشقانه برفی دونه های برف از آسمون فقط برای دیدن چشمات پایین میان ، اما پاشونو که به زمین میزارن فدای مهربونیهات میشن ... ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع نوشته زمستانی مخصوص پروفایل چه سرد است این زمستان بی رحم ای خورشیده من در من طلوع کن جسم خسته ی مرا که یخ زده است از گرمای وجودت آب کن … بیا که این زمستان بی تو مرا در آغوش مرگ میکشد ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع آدم برفی زیبا الا ای برف!
چه می ‏باری بر این دنیای ناپاکی؟
بر این دنیا که هر جایش
رد پا از خبیثی است
مبار ای برف!
تو روح آسمان همراه خود داری
تو پیوندی میان عشق و پروازی
تو را حیف است با به ایوان سیاهی‏ها
تو که فصل سپیدی را سرآغازی
مبار ای برف! ع پروفایل زمستانی برفی؛ ع نوشته پروفایل زمستانی برفی و بارانی ع پروفایل زمستانی برفی